Kinderen met huisdier doen het beter

Update op 25 januari 2023
kinderen baat bij huisdieren

Kinderen met een huisdier hebben meer zelfvertrouwen. Zo zijn er meer redenen een huisdier te nemen. Kijk wel naar de randvoorwaarden.

Kinderen met een huisdier zijn weerbaarder, hebben meer zelfvertrouwen, meer empathie en meer verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast zijn ze als volwassene vaak sociaal vaardiger. Dit blijkt uit diverse studies zoals dit onderzoek over huisdieren uit 2017. De invloed van huisdieren op de ontwikkeling van kinderen is een relatief nieuw onderzoeksgebied waar steeds meer aandacht voor is.

Beter lezen door een huisdier

Ja, je leest het goed: een huisdier is goed voor de taalontwikkeling. Hardop lezen namelijk is goed voor de leesvaardigheid en veel kinderen vinden het fijner om voor te lezen aan huisdieren dan aan mensen. Misschien komt dit omdat dieren niet oordelen of corrigeren. Hoe meer kinderen oefenen hoe beter ze worden in lezen. Dus laat ze maar leuke verhalen voorlezen aan hond, poes of goudvis.

Een huisdier kan ook spreken stimuleren, omdat het dier een goed luisterpubliek is en het kind stimuleert om te praten. Het kind wil bijvoorbeeld het dier belonen en commando’s geven. Daarnaast helpt praten met dieren kinderen met stotterproblemen.

Beter leren met dieren

Door leerkrachten worden dieren vaak als onderwerp van de les gebruikt, omdat kinderen er graag meer van weten en zo beter bij de les blijven.
Jonge kinderen met een huisdier weten door deze informatiehonger meer dan gemiddeld over biologie. En omdat een huisdier de sfeer bevordert en kinderen geruststelt, nemen sommige scholen er zelfs een in huis. Zoals Toos en Summer, twee honden die elke dag mee naar school mogen.

Een huisdier bevordert empathie

Kinderen met huisdier zijn minder mensgericht in hun opvattingen. Huisdieren hebben aandacht, liefde en zorg nodig. Door het dier te verzorgen leren kinderen om medelevend te zijn. Een huisdier maakt ze ontvankelijker voor de behoeften van een ander.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dan ook dat kinderen die met huisdieren leven een meer ontwikkelde emotionele intelligentie (EI) hebben. Ze zijn niet alleen beter in staat gevoelens van anderen te interpreteren, maar kunnen ook beter hun eigen gevoelens beter begrijpen en uitdrukken. Deze eigenschappen worden beschouwd als essentieel voor een betere kwaliteit van leven.

Belangrijk hierbij is de band met het dier. Hoe sterker de band, hoe meer empathie het kind ontwikkelt. Omdat empathie groeit met het ouder worden, doet dit effect zich vooral voor rond het begin van de pubertijd.

Huisdier als beste vriend

Een huisdier kan een kind helpen om zich veilig te voelen. Dit geldt ook voor oudere kinderen die de knuffel in de kast laten liggen. Met een huisdier kan een kind op pad gaan en durft het eerder nieuwe situaties aan te gaan.

Volgens onderzoek ervaart 46% van de kinderen emotionele steun bij hun huisdier. Ze zien het dier als iemand die ze vertrouwen, een onvoorwaardelijke vriend met wie je woede, angst, blijdschap en geheimen kunt delen. Een dier vertelt niets door en oordeelt niet.

Kinderen hebben zelfs vaak een betere relatie met hun huisdier dan met hun broer of zus en praten soms liever met hun huisdier dan met hun ouders.

Vooral pubers hebben extra baat hebben bij de emotionele ondersteuning van een huisdier, waarschijnlijk omdat kinderen in de pubertijd meer problemen en onzekerheden ervaren.

Zelfvertrouwen door een huisdier

Diverse studies bevestigen dat kinderen met een huisdier meer zelfvertrouwen hebben en weerbaarder zijn. Onderzoekers Nienke Endenburg en Ben Baarda, auteurs van het boek The Waltham Book of Human-Animal Interaction, beschrijven een experiment waarin kinderen met een laag zelfbeeld grote vorderingen maakten nadat ze 9 maanden met een huisdier in hun klas hadden doorgebracht.

Dat komt doordat een huisdier niet alleen een vriend is, maar ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. De verzorging helpt kinderen zich onafhankelijk en bekwaam te voelen.

Verrassend is dat de mate waarin dit doorspeelt in hun latere leven, gerelateerd is aan de leeftijd waarop een kind voor het eerst met een huisdier te maken krijgt. Kinderen die vóór 6 jaar of tijdens hun tienertijd voor het eerst een huisdier kregen, hebben als volwassene een positiever zelfbeeld dan kinderen die tussen 6 en 10 jaar hun eerste huisdier kregen.

Leren over het leven

Endenburg en Baarda concludeerden in hun studie ook dat een huisdier kinderen veel kan leren over leven en dood. “De manier waarop hun ouders en anderen in de buurt van hen omgaan met de situatie, zal van invloed zijn op hoe kinderen omgaan met de dood in het algemeen gedurende hun hele leven,” schrijven Endenburg en Baarda. “Aan het andere einde van het leven van een dier is geboorte. Voor de meeste kinderen is de geboorte van dieren een spannend moment dat ouders de mogelijkheid biedt om uit te leggen hoe het leven begint en deel kan uitmaken van seksuele voorlichting. ”

Meer beweging en minder vaak ziek

Er zijn ook lichamelijke gezondheidsvoordelen. Kinderen met een hond bewegen meer, want de hond moet uit en kinderen gaan dan vaak mee.

Verschillende studies hebben daarnaast aangetoond dat kinderen die opgroeien met huisdieren minder gevoelig zijn voor het ontwikkelen van allergieën en astma. Dit komt door de blootstelling aan huidschilfers van dieren en andere allergenen. Hierdoor ontwikkelen kinderen een sterker immuunsysteem.

Ten slotte werkt een huisdier stressverlagend. Het aaien van een huisdier blijkt een hartslag en bloeddruk verlagende effect te hebben. Ook daarom hebben huisdieren vaak een kalmerende werking op kinderen.

Goed zorgen voor een huisdier

Door de verzorging van een huisdier leren kinderen verantwoordelijkheid nemen, punctualiteit en zelfdiscipline. Een dier moet immers op gezette tijden eten, worden verschoond en worden uitgelaten. Die vaardigheden kunnen zowel thuis als op school goed van pas komen.
Gaat de verzorging van een dier goed, dan zijn kinderen trots op zichzelf en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Maar lukt het niet zo goed, dan brokkelt de eigenwaarde juist af. Het kind krijgt het gevoel alsof het geen goed kan doen.

Verantwoording geven is goed, maar de verwachtingen moeten wel aansluiten bij de leeftijd en capaciteiten van het kind. Daarnaast moeten kinderen begeleid worden. Een kind moet nog verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en de ouders moeten altijd de eindverantwoordelijkheid op zich nemen en het goede voorbeeld geven. Anders wordt het dier voor het kind een last in plaats van lust.

Meer over hoe je de verzorging van een huisdier goed regelt.

Meer nadelen van huisdieren

Er kunnen emotionele momenten rond huisdieren zijn, bijvoorbeeld als het ziek wordt, gewond raakt of dood gaat. Een kind leert ervan, maar het is ook pijnlijk. Frustraties kunnen ook ontstaan als de verzorging te zwaar valt of een dier niet voldoet aan de verwachtingen.

Over het algemeen ontwikkelen kinderen weerstand door huisdieren, maar onder de 5 jaar kunnen ze wat vaker ziek zijn ten gevolge van zoönoses, ofwel van dier-op-mens overdraagbare ziektes. Verder kunnen dieren bijten of krabben, maar vaak gebeurt dit als ze angstig of boos zijn en kan dit worden voorkomen door er goed mee om te gaan.

Welke huisdieren zijn geschikt voor gezinnen?

Niet elk dier is geschikt voor ieder kind.

Knaagdieren zoals cavia’s, konijnen en hamsters zijn niet ideaal voor kinderen jonger dan een jaar of zes. Deze dieren vinden het niet leuk als met ze wordt rondgesjouwd en laat je ze vallen, dan gaan ze snel kapot. Als je ze laat schrikken, kunnen ze bovendien bijten.

Dit is anders met een tamme rat. Die kan wel tegen een stootje en schrikt niet zo snel.

Poes als vriend voor kind

Hoewel een kat gemakkelijker te verzorgen is, zijn honden nog het populairst als huisdier: 54 procent versus 25 procent. Hoewel hondenbezit met een tiende is afgenomen in de afgelopen 30 jaar. Het bezit van kleinere huisdieren is daarentegen toegenomen: goudvissen, cavia’s en hamsters zijn nu populairder dan 30 jaar geleden.

Kies je huisdier zorgvuldig

Mocht je graag een huisdier aan willen schaffen, zorg dan dat je goed weet waar je aan begint. Bedenk of een dier in jullie gezin past. De juiste combinatie van dier en kind is bepalend voor het succes en dus ook voor een eventueel gunstig effect op de ontwikkeling van uw kind. Een slechte match levert alleen maar stress op!

Lees verder over de vraag Welk huisdier past bij kinderen?

Tijd en energie

Ook moet je goed verdiepen in wat het dier nodig heeft. Het welzijn van het huisdier zelf moet ook gewaarborgd worden. Kinderen zijn soms nog erg onhandig met een dier of kunnen hun frustraties er op afreageren. Met mogelijk gevolg dat het dier of het kind gewond raakt. Let dus goed op de combi kind-huisdier en begeleid de verzorging goed.

De verzorging van een huisdier kost een dierenleven lang tijd en energie. Besef dat je als volwassene eindverantwoordelijke blijft over het dier, ook als de kinderen het huisdier niet leuk meer vinden of er niet goed voor zorgen.

Wil je meer weten? Lees dan deze praktische informatie over het kopen van huisdieren van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren.

Geef een afgedankt dier een goed leven

Ieder jaar belanden er tienduizenden honden en katten in het asiel. Daar komen alle konijnen, knaagdieren, reptielen en andere dieren nog bij. Het zijn vaak afgedankte impulsaankopen, dieren die zijn gekocht op internet en in tuincentra of dierenwinkels.

Hoe mooi is het als je zo’n dier een leuk leven kunt geven? Bij de Dierenbescherming heb je ruimte keuze uit afgedankte, maar leuke, lieve dieren. Natuurlijk moet je je goed laten voorlichten over de achtergrond van het dier en de omgeving die het nodig heeft.

Neem deze website met dieren die een huis zoeken van de Dierenbescherming als uitgangspunt van je zoektocht.

Veel plezier met jullie nieuwe dierenvriend!

Wat is jouw ervaring met (tweedehands) huisdieren? Laat het me hieronder weten!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Don`t copy text!
Scroll naar boven