Boeken voor kinderen die anders zijn

Update op 25 januari 2023
Boeken, kinderboeken voor kinderen met autisme, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, ADHD en ADD

Kinderen die net een beetje anders zijn, vallen vaak buiten de groep. Dat kan hun zelfvertrouwen schaden. Boeken waarin ze zichzelf herkennen of handvatten worden aangereikt, kunnen hen helpen steviger te worden. Dit zijn de leukste kinderboeken over hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, autisme en ADD/ADHD. Boeken dus voor kinderen die anders zijn.

Hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, autisme en ADD/ADHD, het zijn labels die volwassenen handvatten geven om met afwijkend gedrag om te gaan.

Over dergelijke labels valt veel te zeggen. Maar daar gaat deze blog niet over. Soms herkennen kinderen zich (ten dele) in dergelijke labels. Erkenning en herkenning kunnen het begin zijn van acceptatie en gemakkelijker meedraaien in het onderwijs en de maatschappij.

Boeken voor kinderen die anders zijn

Over autisme, ADD/ADHD, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid (of hsp) zijn veel boeken geschreven. Vaak zijn dit boeken voor ouders, verzorgers, kindertherapeuten, kindercoaches en docenten om kinderen met dergelijke diagnoses te begrijpen en te kunnen helpen.

Maar er zijn ook kinderboeken over hoogbegaafdheid, autisme, hooggevoeligheid en ADD/ADHD geschreven. Boeken over echte dan wel fictieve kinderen in hetzelfde schuitje, werkboeken om jezelf te begrijpen en aan jezelf te werken. En boeken met tips zodat je gemakkelijker aansluiting vindt bij je omgeving.

De leukste kinderboeken

Ik selecteerde de leukste kinderboeken over en voor kinderen die anders zijn dan gemiddeld. Kinderen die wat mij betreft uniek zijn en die ik het gun het beste uit zichzelf te halen.

Ik hoop dat onderstaande boeken deze kinderen een steun in de rug bieden en het zelfvertrouwen kunnen geven nieuwe vriendschappen te sluiten.

Lees ook: Hoe kies je een goed kinderboek?

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen denken anders dan kinderen met een gemiddeld IQ. Hoogbegaafde kinderen zijn de slimste van de klas of doen het juist slecht, omdat ze zich vervelen op school. Ze zijn vaak erg gevoelig en heel nieuwsgierig. Ze hebben vaak een brede belangstelling, een levendige fantasie, leggen originele verbanden en zoeken de verdieping op. Ze lezen veel en bedenken en ontwikkelen graag dingen.

Vaak voelen hoogbegaafde kinderen zich niet op hun gemak bij kinderen die hun intellectuele focus niet delen. Het kan zijn dat ze door een gebrek aan contacten sociale vaardigheden niet ontwikkelen. Wat het maken van vrienden nog lastiger maakt. Bovendien worden kinderen met hoogbegaafdheid soms niet goed begrepen en daardoor gepest.

Dit zijn de leukste en beste kinderboeken over hoogbegaafdheid:

De hoogbegaafdheid survivalgids

Met deze gids leren kinderen van 9 tot en met 12 jaar hoe ze kunnen omgaan met hun hoogbegaafdheid. Omdat ze zo anders zijn, voelen ze zich vaak alleen en onbegrepen. In deze gids wordt met humor en leuke tekeningen uitgelegd hoe ze kunnen omgaan met de intellectuele en emotionele aspecten van hoogbegaafdheid.

Koop bij bol.com

Het uitgangspunt is dat je zelf, maar ook samen met anderen, leert wat hoogbegaafdheid met je doet als kind en dat je mag zijn zoals je bent. Het boek bevat veel tips, webadressen en verhalen van andere hoogbegaafde kinderen.

Deze gids werd geschreven door Luc Descamps leraar middelbaar onderwijs, wiens werk meerdere malen werd beloond door de Kinder- & Jeugdjury. Kinderen kunnen het boek zelf lezen, of samen met een leerkracht, ouder of verzorger.

Meer informatie over De hoogbegaafdheid survivalgids

Hoogbegaafd, nou en?

Het boek Hoogbegaafd, nou en? is geschreven door Wendy Lammers van Toorenburg, een ervaren adviseur en therapeut van hoogbegaafde kinderen.
Wat is hoogbegaafd, wanneer ben je hoogbegaafd en hoe is het om anders te zijn dan de rest? Dit boek geeft antwoorden op deze en nog veel meer vragen over hoogbegaafdheid.

Koop bij bol.com

Specifieke onderwerpen die besproken worden zijn: je ‘anders’ of eenzaam voelen, verveling op school, pesten, onderpresteren en leerstijlen. De schrijfster, zelf moeder van een hoogbegaafd kind, laat zien hoe deze problemen kunnen ontstaan en geeft kinderen handvatten om zichzelf te begrijpen en met problemen om te gaan die voortkomen uit hun anders zijn.

Hoogbegaafd, nou en? heeft meer dan 200 bladzijden en bevat naast een inhoudsopgave, een adressen- en literatuurlijst, veel vrolijke illustraties en een flink aantal invuloefeningen. Het is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, maar ook voor volwassenen. Een aanrader om samen met je kind te lezen.

Meer informatie over Hoogbegaafd, nou en?

Paul, ons hoogbegaafde wonderkind

Over blokkades en overlevingsgedrag bij hoogbegaafde kinderen.

Dit boek is geen hoogdravende theoretische uiteenzetting, maar een humoristisch verhaal over de hoogbegaafde Paul. Paul die vertelt over hoe hij de wereld heeft ervaren op de peuterschool, basisschool en thuis met zijn streberige ouders.

Koop bij bol.com

In dit boek wordt hoogbegaafdheid in eerste instantie benaderd als een communicatieprobleem met de omgeving.

Hoogbegaafde mensen ervaren de wereld om hen heen anders dan de meeste mensen en voelen zich vaker alleen en onbegrepen. Hierdoor ervaren ze soms sociaal-emotionele blokkades en kunnen ze zelfs probleemgedrag ontwikkelen. Vaak zijn de aanleidingen voor zulke blokkades niet zwaar, maar simpelweg gelegen in dagelijkse misverstanden in de communicatie. Door op een goede manier te communiceren met hoogbegaafde mensen én hun omgeving lukt het om tot de kern van blokkades te komen en deze op te ruimen en te voorkomen.

Het boek bevat herkenbare voorbeelden en duidelijke uitleg waarmee kinderen, ouders en begeleiders aan de slag kunnen. De essentie: blijf in contact, doe moeite om de ander te begrijpen en laat niet gebeuren dat kinderen in hun jeugd worden gepest om wie ze zijn.

Meer informatie over Paul, ons hoogbegaafde wonderkind

Lisa’s wondere wereld

Dit boek is geschreven door coach Dorothé Huijsmans die sensitieve, hoogbegaafde kinderen en hun ouders naar een blij en gelukkig leven begeleidt.

Wie de belevingswereld van een hoogbegaafd kind wil herkennen of leren kennen, moet dit moderne sprookje maar eens lezen. Dit verhaal gaat over de hoogbegaafde Lisa die vrolijk en nieuwsgierig in het leven staat. Totdat ze de wereld steeds beter leert kennen. De harde aardse realiteit stelt de gevoelige Lisa erg teleur en ze voelt zich eenzaam.

Koop bij bol.com

Door haar vindingrijkheid en doorzettingsvermogen vindt Lisa haar plek in de wereld en maakt ze contact met haar omgeving. Net als een echt sprookje heeft Lisa’s wondere wereld een happy end.

Het bijzondere aan dit boek voor kinderen en volwassenen is dat het de innerlijke kracht van hoogbegaafde kinderen benadrukt. Allerlei facetten van hoogbegaafdheid komen aan bod. Speciale aandacht gaat uit naar de gevoeligheid van een hoogbegaafd kind.

Meer informatie over Lisa’s wondere wereld

De Droomdenker

Veel hoogbegaafde kinderen zijn ook hoogsensitief en/of beelddenker. Daarom worden alledrie deze eigenschappen in dit boek van kinderboekenschrijfster Suzanne Buis genoemd. Dit boek kun je samen lezen vanaf 5 jaar en zelf lezen vanaf 7 jaar.

Hoofdpersoon van het boek is Wouter. Het is een beetje teruggetrokken jongen en dat hij in zijn hoofd druk is met raadsels en uitvindingen zien de juf en zijn klasgenoten niet. Jij als lezer ziet dat wel. Nauwkeurig wordt beschreven wat er in hem omgaat.

Koop bij bol.com

Wat denkt hij, waarom denkt hij dat, hoe komt het dat zijn antwoord niet lijkt te passen bij de vraag van de juf? Naast elke ervaring van Wouter staan reflectieve vragen aan de lezer: heb jij dat ook wel eens, hoe ervaar jij dat, wat zou jij doen als…? In het boek is ruimte om alle antwoorden op te schrijven of te tekenen. Achterin staan enkele pagina’s theoretische informatie en tips.

De kracht van dit boek zit hem in de combinatie van herkenning, nieuwe kennis opdoen en de reflectie op het eigen leven en ervaringen. Het verhaal helpt om te praten over problemen thuis en op school en biedt ruimte er oplossingen voor te bedenken. De leerkracht kan het gebruiken om over verschillen tussen kinderen te praten.

Meer informatie over De Droomdenker

ADHD en ADD

Zowel ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) als ADD zijn diagnoses die in de DSM-5 als psychische stoornissen worden omschreven. De omschrijving ‘ADD is druk in je hoofd en ADHD is druk in gedrag’ is een simplificatie die de lading niet dekt.

In het kort neer komt het op het volgende neer:

ADD

Mensen met ADD hebben een slecht werk/korte termijn geheugen. Ze zijn dromerig, hebben last van veel gedachten, zijn snel afgeleid en chaotisch. De positieve kant is dat ze vaak creatief en veelzijdig zijn. De nadelen zijn vaak te laat komen en dingen niet af krijgen.

ADD is erfelijk en komt voor bij mannen en vrouwen. De eerste kenmerken van ADD zijn vaak al zichtbaar met 6 jaar, maar worden meestal pas zorgelijk rond de pubertijd of rond de 20 jaar.

ADHD

Kinderen met ADHD zijn hyperactief. Maar wie onrustig of ongeconcentreerd is, heeft niet per se ADHD. Pas wanneer dit gedrag voldoet aan de volgende criteria uit de DSM-5 is er sprake van ADHD:

  • ‘Voldoende’ symptomen van aandachtstekort en/of hyperactiviteit/impulsiviteit.
  • Een aantal van deze symptomen is aanwezig vóór het twaalfde levensjaar.
  • De symptomen doen zich voor in meerdere sociale contexten (gezin, school, buurt).
  • De symptomen zorgen voor ernstige beperkingen in het sociale, school- of beroepsmatige functioneren van het kind/de jongere.
  • De symptomen kunnen niet beter worden verklaard door aanwezigheid van een andere stoornis.

ADD en ADHD komen geregeld voor in hetzelfde gezin. Een combinatiediagnose van ADD en ADHD is mogelijk, er wordt dan gesproken van het gecombineerde type ADD/ADHD of AD(H)D. Dit is de meest gestelde diagnose.

ADD/ADHD en vriendschappen

ADHD

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met beoordelen van de sociale interactie. Ze vinden het lastig om vriendschappen te sluiten en worden door hun drukke gedrag vaak afgewezen. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft buitengesloten wordt.

Door hun slechte agressie regulatie en impulsieve gedrag hebben kinderen met ADHD vaak conflicten met andere kinderen.

ADD

Kinderen met ADD hebben vaak een laag zelfbeeld en voelen zich vaak “anders” dan leeftijdsgenootjes. Ze zijn sociaal trager dan gemiddeld (ze hebben bedenktijd nodig) en hebben vaak weinig vrienden. Kinderen met ADD worden vaker gepest.

De leukste boeken over ADD en ADHD

Ondanks dat onderzoekers onlangs concludeerden dat in kinderboeken onterecht de focus wordt gelegd op ADHD als chronische hersenziekte die met medicatie moet worden behandeld, wil ik hier toch een aantal kinderboeken over ADHD en ADD noemen. Omdat lezen over ADHD en ADD kinderen kan helpen zichzelf beter te begrijpen, hun zelfbeeld bij te stellen en zich staande te houden tussen andere kinderen.

Dit zijn de leukste en beste kinderboeken over ADHD en ADD:

De AD(H)D survivalgids

Dit boek legt aan kinderen uit wat ADHD of ADD is en geeft praktische strategieën om goed voor jezelf te zorgen, je gedrag te veranderen en met plezier naar school te gaan.

Koop bij bol.com

Ook wordt er ingegaan op de eventuele behandeling (indien nodig) door dokters, therapeuten en het nemen van geneesmiddelen.

In het boek staan uit het leven gegrepen voorbeelden, quizzen en een boodschap voor de ouders.

Meer informatie over de AD(H)D survivalgids

Ze vinden me druk
Over drukke kinderen en ADHD

De schrijfster Martine Delfos is psycholoog en werkt met meervoudig getraumatiseerde kinderen en volwassenen.
In dit therapeutische verhaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd beschrijft Delfos de hyperactieve kinderen Maartje, Jeroen, Samir en Bram. Alleen Bram heeft ADHD. Niet elk druk kind heeft ADHD, is de boodschap.

Koop bij bol.com

In het verhaal worden de verschillende symptomen besproken. Ook de bijbehorende gevoelens, medicatie en gesprekken met de therapeut komen aan de orde.

Dit boek kan worden gebruikt om kinderen, ouders en leraren de problematiek rondom drukke kinderen en ADHD uit te leggen. De lezers worden gestimuleerd de gevoelens zelf onder woorden te brengen.

Het boek kan drukke kinderen helpen zichzelf beter te begrijpen, maar geeft ook inzicht in wat hun gedrag betekent voor degenen om hen heen. Over drukke kinderen en ADHD biedt steun en inzichten aan kinderen met ADHD én hun broertjes en zusjes. Het is als voorleesboek te gebruiken vanaf 5 jaar en zelf te lezen vanaf 8 jaar.

Meer informatie over Over drukke kinderen en ADHD

Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Dit met veel humor geschreven boek geeft een inkijkje in het hoofd van een kind met ADHD.

Het verhaal gaat over Babs, 9 jaar oud, die met vallen en opstaan haar anders zijn probeert te begrijpen en accepteren. Gedurende het verhaal wordt de diagnose ADHD gegeven.

Koop bij bol.com

In het boek vertelt Babs hoe zij ADHD ervaart en laat ze zien dat haar aandoening ook een kracht kan zijn.

De schrijfster Petra van der Burg-Jansen kreeg op 35-jarige leeftijd de diagnose ADHD, nadat haar zoon dezelfde diagnose had gekregen. Haar leven wordt rustiger als ze medicatie gaat slikken en ze wordt juf op een basisschool. Daar werkt ze met kinderen met een PGB en ziet ze zowel de nadelen als de voordelen van ADHD.

Met dit positieve boek, waarvoor ze de Nieuwe Schrijversprijs won, wil de schrijfster kinderen met ADHD een hart onder de riem steken en laten zien dat ADHD ook een kracht is.

Meer informatie over Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

ADDaisy

Geschreven door een GZ-psycholoog die werkzaam was op een ADHD-polikliniek.

Daisy is negen jaar en zit in groep 4. Ze doet deze klas voor de tweede keer, omdat ze niet zo goed kon meekomen. In het boek vertelt ze waarom het niet lukte om goed op te letten en legt ze uit wat ADD is. Ook geeft ze 10 zeer bruikbare tips over hoe je kunt omgaan met ADD.

Koop bij bol.com

Daisy vertelt niet alleen over de nadelen van ADD, maar noemt ook de voordelen. Lezers kunnen in het boek invullen waar ze wel goed in zijn en de avonturen die ze hebben beleefd met ADD.

ADDaisy is een voorlichtingsverhaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor kinderen met en zonder de diagnose maakt het duidelijk wat ADD is zodat meer begrip kan ontstaan, ook in de klas.

Het boek bevat een luister-cd met het verhaal en een ‘ADD-lied’. Achterin zijn internetlinks te vinden. De illustraties zijn meisjesachtig met veel bloemetjes en pastels. Dit is een informatief boek voor kinderen, leerkrachten en ouders.

Meer informatie over ADDaisy

 

Er is een soortgelijke uitgave voor jongens met ADD:

ADDavid

Dit boek heeft dezelfde opzet als ADDaisy en ook hier wordt verteld wat ADD is zodat meer begrip kan ontstaan.

David, het neefje van Daisy, beantwoordt de vragen Wat is ADD? Wat zijn de voor- en nadelen van ADD hebben? Hoe ga je om met iemand die ADD heeft?

Koop bij bol.com
David benadrukt dat je niet dom bent en iemand bent met veel talenten en kwaliteiten.

Meer informatie over ADDavid

Zo snel als een…

Ferry is zo snel als een Ferrari, want hij heeft ADHD. Hoe je daarmee kunt omgaan, wordt met humor uitgelegd in dit boek.

In de derde druk is een boosheidsthermometer opgenomen die kan helpen bij het reguleren van boosheid. Dat is voor veel kinderen lastig, maar extra moeilijk voor kinderen met ADHD. Ook praktisch zijn de lijstjes met voor- en nadelen, de tips en de ontspanningsoefening.

Koop bij bol.com

Een boek met soms wat moeilijke termen waardoor lezen met een volwassene wordt aangeraden. Met lekker drukke humoristische stripachtige kleurenillustraties die net als de tekst aanknopingspunten bieden voor een gesprek over ADHD. Achterin het boek staan verwijzingen naar andere boeken en websites. Als je het boek bezit, kun je via een website de luisterversie starten.

Voor kinderen tussen 8 en 10 jaar.

Meer informatie over Zo snel als een…

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitieve kinderen zijn fantasierijk, eerlijk en snel geëmotioneerd. Deze kinderen voelen zich vaak anders dan anderenen dat zijn ze ook.Ze hebben een extra fijngevoelig zenuwstelsel en de zintuigen worden de hele dag door geprikkeld door allerlei omgevingsfactoren zoals geuren, geluiden en stemmingen van anderen. Hooggevoelige kinderen zijn daardoor snel overprikkeld en houden van stilte en rust.

Er zijn verschillende soorten hoogsensiviteit. Je kunt lichamelijk hoogsensitief of emotioneel hoogsensitief zijn, een sterk ontwikkelde intuïtie hebben of heel gevoelig zijn voor nieuwe dingen of veranderingen.

Hoogsensitiviteit is iets waarmee een kind geboren wordt.

Hoogsensitieve kinderen in de klas

Klasgenootjes vinden hoogsensitieve kinderen vaak te gevoelig en reageren daar vaak op: je kunt toch wel tegen een geintje, stel je niet aan of doe niet zo huilerig. Hooggevoelige kinderen worden vaak gepest.

Dit zijn de leukste en beste boeken over hoogsensitiviteit:

De hoogsensitiviteit survivalgids

De Hoogsensitiviteit Survivalgids is een praktische hulpgids voor hoogsensitieve kinderen van 8 t/m 14 jaar en hun ouders, begeleiders en leraren. Het is leuk om voor te lezen of om zelfstandig te lezen.

Koop bij bol.com

In dit boek wordt uitgelegd wat het betekent om hoogsensitief te zijn en welke vormen er bestaan. De gevoelens die erbij horen worden besproken en tips voor problemen die het kan veroorzaken zoals pesten, plagen, gebrekkig zelfvertrouwen en heimwee.

Ondersteunend zijn verder de verhalen van lotgenoten en de beschikbare hulp (websites en instanties). Ten slotte wordt uitgelegd hoe je de positieve kanten van je hooggevoeligheid kunt gebruiken.

Meer informatie over De hoogsensitiviteit survivalgids

Langmuts-reeks

Hele leuke verhalen die kinderen (4-8 jaar) heel leuk vinden en waarin ze zich herkennen. De verhalen gaan niet alleen over de problemen, maar ook vooral over creatieve oplossingen.

Koop bij bol.com

De Langmuts-reeks bestaat uit Langmuts is een held, Langmuts op school, Langmuts en het feest en Langmuts en de vakantie.

Langmuts en het feest

In deze derde prentvertelling over de hooggevoelige kabouter Langmuts staan angstige gevoelens centraal. Hooggevoelige kinderen vinden het vaak spannend om iets nieuws te doen. In dit boek vinden ze herkenning.

Het verhaal gaat over Langmuts die is uitgenodigd voor een feestje. Langmuts vindt het heel spannend en wil er eigenlijk niet naartoe. Want hoe gaat zo’n feestje? Wat gebeurt er allemaal? Gelukkig geeft zijn vriend Kleine Uil hem een speciale muts waarin hij vertrouwde attributen als een knuffel kan stoppen. Zo kan hij zich over zijn angst heen zetten.

Het boek is een mooie manier om een spannende situatie bespreekbaar te maken. Achterin het boek staan tips waarmee ouders hun kind ‘over een drempel’ kunnen helpen. Bij de laatste tip staat dat het uiteindelijk allemaal goed zal komen. Dat is ook de doelstelling van deze uitgeverij, die boeken speciaal voor o.a. hooggevoelige kinderen uitgeeft en waarbij de insteek altijd positief is.

Meer informatie over de Langmuts-reeks

Help… ik voel zoveel 

Ook een positieve insteek heeft dit boek dat is geschreven door Carla van wensen die een praktijk voor integrale kindertherapie heeft. Ze schreef het voor (hoog)gevoelige van 7-11 jaar, ouders, onderwijzers en hulpverleners.

Door middel van spelletjes, opdrachten, vragen, tips en verhaaltjes kunnen deze kinderen ontdekken hoe het teveel voelen en overprikkeld raken bij hen ontstaat en hoe zij er anders mee kunnen omgaan.

Koop bij bol.com

Dit lees-leer-denk-schrijf-doe-boek is overzichtelijk ingedeeld in 26 hoofdstukken met onderwerpen als voelsprieten, energiebaan borstelen, bescherm je eigen plek, wat zijn jouw kwaliteiten, ontspannen en oppeppers.

Het boek heeft een zeer positieve insteek en kan gevoelige kinderen net die ‘boost’ geven die ze nodig hebben. Steun, hulp en vertrouwen van de ouder of begeleider kan het zelfvertrouwen verder stimuleren.

Meer informatie over Help… ik voel zoveel

Riet voelspriet
Vier verhalen voor kleuters over hooggevoeligheid.

Riet Voelspriet is een lieve, gele héél gevoelige vlinder. Ze durft veel, maar kan ook erg onzeker zijn,. Ze wil graag gezien worden door iedereen.

Koop bij bol.com

Door de avonturen die ze beleeft leert Riet dat ze gewoon zichzelf mag zijn. Maar ook dat ze nee mag zeggen, dat ze goed voor anderen kan zorgen en dat er een handige manier bestaat om tot rust te komen.

Meer informatie over Riet voelspriet

3 werkboeken van Wijze Ouders

Uitgeverij De Liefde gaf drie werkboeken uit die ondersteunend zijn bij cursussen gegeven door Gecertificeerde Sensikids opvoedcoaches. De werkboeken zijn voor kineren die te maken hebben met hooggevoeligheid, beelddenken en autisme, voor gevoelige kleuters en voor hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen in de onderbouw.

Wijze Ouders/HS Kids – Ik doe het anders en dat is oké! 

Dit is een werkboek dat hoort bij de cursus voor kinderen die te maken hebben met hooggevoeligheid, beelddenken en autisme. Het doel is dat de kinderen emoties beter herkennen bij zichzelf en anderen.

Koop bij bol.com

Ook worden sociale vaardigheden besproken. Omgaan met boosheid is een belangrijk onderdeel in het werkboek waar levensechte verhalen in staan.

Meer informatie over Ik doe het anders en dat is oké!

Wijze Ouders/HS Kids 2 – Ik voel me oke! 

Met dit voorleesboek met spelletjes kunnen gevoelige kinderen van vijf tot zeven jaar samen met een Sensikids coach of een ouder gevoelens leren herkennen bij zichzelf en anderen.

Koop bij bol.com

Ze leren ze gebeurtenissen te benoemen hoe ze met onverwachte of vervelende gebeurtenissen kunnen omgaan.

Meer informatie over Ik voel me oke!

Wijze Ouders/HS Kids 3 – Ik ben oké!

Een werkboek voor kinderen voor hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen van zeven tot en met tien jaar.

Koop bij bol.com

Met herkenbare verhalen, spelletjes en ontspanningsoefeningen Het doel is emoties op een positieve manier te beïnvloeden.

Meer informatie over Ik ben oké!

Autisme

Autisme is een breed spectrum. We spreken van autisme als er sprake is van de diagnoses ASS, klassiek autisme, Asperger of PDD/NOS. Met autisme word je geboren. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding en je draagt het je leven lang mee.

Eerlijk

De informatieverwerking bij autisten werkt anders. Alles wat mensen met autisme zien, horen en ruiken wordt op een andere manier verwerkt door de hersenen. Over het algemeen hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, direct en analytisch. Maar ze vinden het lastig overzicht te houden en sociale contacten te onderhouden.

Sociale contacten

Hoe autistische kinderen zich gedragen bij andere kinderen, kan heel verschillend zijn. Sommigen vermijden contact. Anderen zoeken juist weer veel contact, maar doen dit op een wat vreemde manier. Door een tragere ik-ontwikkeling vinden autistische kinderen het lastig zich in de ander te verplaatsen.

Omdat kinderen met autisme dingen slecht aanvoelen, moeten ze zichzelf vaardigheden aanleren als ze vrienden willen maken. D

De autisme survivalgids

In dit boek krijgen kinderen met autisme in hun eigen taal tips over voor hen lastige situaties op school, buitenshuis en met andere kinderen. Wat doe je als iemand boos wordt? Hoe maak je vrienden? Hoe voel je je goed op school? Het zijn vragen waarmee de schrijver je probeert te helpen.

Koop bij bol.com

De beschreven situaties zijn heel herkenbaar voor kinderen met autisme: nerveus worden als dingen anders lopen dan verwacht, moeite hebben met herrie en het zich anders voelen dan anderen. Het boek met grapjes en weetjes helpt kinderen met autisme te overleven op feestjes, in de klas en op het schoolplein, op vakantie en als ze zoek zijn. Maar het is ook bedoeld voor ouders en leerkrachten die meer willen weten over autisme en kinderen.

Meer informatie over De autisme survivalgids

Ik en autisme

In dit interactieve boek kunnen kinderen en jongeren met autisme meer over hun stoornis vertellen door aan te geven welke informatie bij hen past. Want elk kind is uniek, ook kinderen met een autisme spectrum stoornis, zo vinden de schrijvers. Ze hebben als doelstelling dat de kinderen zelf uitleggen aan anderen wat autisme inhoudt en hopen dat zo meer begrip hiervoor ontstaat.

Koop bij bol.com

De kinderen leren daarnaast door van pictogrammen voorziene opdrachten, tips en spelletjes zichzelf beter kennen. De oefeningen kunnen samen met een meelezer worden gemaakt. Aan bod komen sterke kanten en interesses, sociale en communicatieve aspecten en school.

Dit boek is voor ouders, leerkrachten en professionals die hun autistische kind willen begrijpen, maar vooral ook voor kinderen met autisme die zichzelf beter willen begrijpen. Vanaf 8 jaar.

Meer informatie over Ik en autisme

Mick is anders omdat hij autisme heeft

Dit boek is van orthopedagogisch gedragsdeskundige Colette de Bruin. Zij is een autoriteit op het gebied van autisme. Met haar organisatie Geef me de 5, de gelijknamige methodiek en haar boeken leert ze opvoeders en professionals wat autisme is en hoe je ermee omgaat.

Koop bij bol.com

Met Mick is anders omdat hij autisme heeft richt ze zich op kinderen. Het is een voorleesboekje om de allerjongsten uit te leggen wat een autist ziet, denkt en hoe hij speelt. Het boekje kan al vanaf 3 jaar worden voorgelezen.

Dit kan het kind zelf zijn, zijn broertje of zusje, maar ook leeftijdsgenootjes. Na het lezen van dit boekje kan het gedrag van het kind met autisme gekoppeld worden aan Micks verhaaltjes. Hierdoor wordt het herkenbaar en ontstaat er begrip.

Meer informatie over Mick is anders omdat hij autisme heeft

Jikke pikke komt er wel

Jikke wordt soms uitgescholden voor Jikke Pikke en is anders dan andere kinderen. Hij kan geen twee dingen tegelijk, zoals praten en veters strikken, neemt alles letterlijk en houdt niet van onverwachte gebeurtenissen. Jikke heeft het Syndroom van Asperger, een aan autisme verwante stoornis.

Koop bij bol.com

In het boekje worden realistische verhaaltjes vertelt over wat Jikke allemaal denkt en doet in de tuin, bij de tandarts, op de kinderboerderij en op een feestje. Aan het eind van elk hoofdstuk staat een cursief gedrukte tekst waarin het gedrag van Jikke verklaard wordt. De schrijvers bedienen zich van korte zinnen en eenvoudig taalgebruik.

Dit boek over autisme voor kinderen van 8 tot 10 jaar is ook geschikt voor zussen, broers en ouders, hulpverleners in medische kinderdagverblijven en leerkrachten speciaal onderwijs.

Meer informatie over Jikke pikke komt er wel

De wereld van Luuk

De wereld van Luuk is een therapeutisch verhaal voor kinderen van ongeveer 6 tot 10 jaar door Martine Delfos. Zij is psycholoog en een expert op het gebied van autisme.

Na een korte, algemene inleiding over het thema autisme maken we in verhaalvorm kennis met Luuk. Luuk heeft hele mooie verzamelingen, maar geen vrienden. Hij weet niet hoe hij die moet maken. Als hij zich aankleedt, vergeet hij waar hij ook alweer mee bezig was.

Koop bij bol.com

De ouders van Luk weten dat hij autistisch is en houden veel rekening met hem. De moeder vertelt in het boek vanuit de belevingswereld van het kind wat de problemen zijn van Luuk.

Dit boek kan lezers aanzetten tot het verwoorden van hun eigen gevoelens. Dat kan een autistisch kind zijn, maar ook ouders, leerkrachten en broers en zussen. Dit is een praktisch leuk boek voor kinderen om te leren begrijpen wat het is om autisme te hebben.

Meer informatie over De wereld van Luuk

Coaching voor alle kinderen die anders zijn

Droom… en het wordt echt
Een coachingboek voor kinderen.

Voel je je somber? Heb je last van angsten? Ben hooggevoelig of hoogbegaafd? Ben je druk in je hoofd? Word je gepest?

Dit coachingsboek is eigenlijk voor alle kinderen die anders zijn dan anderen.

Koop bij bol.com

Kinderen leren erdoor in hun eigen kracht te geloven en gelukkig te worden. Het girafje Sammie Sebassio leert kinderen van zichzelf te houden, rust in hun hoofd te vinden, met verdriet en tegenslagen om te gaan, hun dromen waar te maken en van angsten af te komen. In het boek staat ook een uitgebreid actieplan tegen pesten en tips hoe je vrienden maakt.

De reviews zijn juichend. ‘Een prachtig positief boek dat kinderen een goed gevoel geeft’, ‘Het zou goed zijn als dit boek op scholen werd gebruikt’ en ‘Een waardevol geschenk voor ieder kind’.

Het boek is grappig geschreven en heel leerzaam. Kortom: een aanrader voor kinderen en ouders.

Meer informatie over Droom… en het wordt echt

Weet jij nog meer leuke boeken voor kinderen die anders zijn?

Deze lijst met de leukste boeken voor hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen en kinderen met de diagnose ADD/ADHD of autisme is niet compleet. En misschien kwam jij wel een ander heel leuk boek tegen waarvan je vindt dat die bij deze lijst had moeten staan.

Ik stel het erg op prijs als je de titel ervan met me wilt delen onder deze blog. Je kunt er veel ouders, verzorgers, deskundigen uit gezondheidszorg en onderwijs en niet te vergeten kinderen mee helpen!

Lees ook: Voorlezen is supergoed voor elke leeftijd.
Fotocredit:
Lezende jongen door John Morgan, gepubliceerd onder Creative Commonslicentie.

2 gedachten over “Boeken voor kinderen die anders zijn”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Don`t copy text!
Scroll naar boven