Voorwaarden winacties

Regelmatig vind je leuke winacties op Ouders van Nature. Soms stelt de adverteerder een prijs beschikbaar, soms doe ik dat zelf. Het betreft vaak een product dat je – mocht je onverhoopt niet winnen – alsnog kunt kopen in mijn webshop of via een speciale link.

Om duidelijke spelregels af te spreken, heb ik een paar actievoorwaarden opgesteld voor deelname aan de winacties.

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle win- en reviewacties van Woordlicht, hierna te noemen ‘de uitgever’ (van Ouders van Nature). Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Artikel 1. Algemeen

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 2. Medewerkers van Woordlicht/Ouders van Nature zijn uitgesloten van deelname.
 3. De winacties zijn bedoeld voor lezers van de nieuwsbrief van Ouders van Nature. Zij zullen via de nieuwsbrief worden uitgenodigd mee te doen aan de winactie en de voor die specifieke winactie spelregels te respecteren. Deze spelregels worden ook via de nieuwsbrief bekend gemaakt.
 4. Deelname aan acties is gratis.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. Door deel te nemen aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met deze deelnamevoorwaarden.

Artikel 2. Gegevens

 1. De winacties worden uitgeschreven door Woordlicht, de uitgever van Ouders van Nature.
 2. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie, prijsvraag of reviewactie.
 4. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Ouders van Nature voor de desbetreffende actie en/of verzending van de nieuwsbrief en worden niet verstrekt aan derden. Meer over ons privacybeleid kun je hier lezen.

Artikel 3. Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie. Deelname na de looptijd is niet mogelijk.
 2. Deelname kan plaatsvinden door een gevraagde actie te ondernemen, welke in de winactie beschrijving staat die via de nieuwsbrief wordt gecommuniceerd. Extra kansen zijn mogelijk. Wat je daarvoor kunt doen, wordt eveneens vermeld in de nieuwsbrief.
 3. Soms zijn extra acties vereist, zoals het liken van de bedrijfspagina van de adverteerder op hun social media kanaal. Dit wordt altijd duidelijk vermeld bij de winactie.
 4. Vanaf het moment van deelname, maakt de deelnemer kans om te winnen.
 5. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 6. Omdat nieuwsbriefinschrijving een voorwaarde is bij de winactie dan maakt de deelnemer geen kans meer om te winnen als de deelnemer zich uitschrijft van de nieuwsbrief.

Artikel 4. Aanwijzing van de winnaars

 1. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 2. Met de winnaars van de actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
 3. De winnaar heeft 48 uur (soms 24 uur) om te reageren op het persoonlijke bericht/mail. Heeft de winnaar binnen deze 48 uur geen reactie verstuurd, dan behoud de uitgever het recht om een nieuwe winnaar te trekken.
 4. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend kunnen worden gemaakt op de website van Ouders van Nature, in de nieuwsbrief van Ouders van Nature en de social mediakanalen van Ouders van Nature, zoals Facebook, Instagram, YouTube, TikTok en Twitter.
 5. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 5. Prijzen

 1. Iedere deelnemer kan maximaal 1 item ontvangen, en maximaal 1 keer winnen per winactie tenzij anders is aangegeven.
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 3. De inhoud van de prijzen wordt bepaald en geselecteerd door de uitgever.
 4. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de uitgever.
 5. Indien een prijs buiten de schuld van de uitgever niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de uitgever.
 6. Indien er minder deelnemers meedoen dan er prijzen zijn dan wordt het aantal prijzen uitgedeeld als dat er deelnemers zijn. De andere prijzen vervallen aan de uitgever.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart de uitgever voor aanspraken van derden terzake.
 3. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – : – de door haar, uitgekeerde prijzen; – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
 4. De uitgever is ook niet aansprakelijk voor nalatigheid van de adverteerder bij het verzenden van de prijs, maar ik doe wel mijn best de prijs jouw kant op te laten komen.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of vertraging bij het verzenden van de prijs. Maar ik probeer wel dergelijke problemen te verhelpen.

Artikel 7. Auteursrechten en medewerking

 1. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 2. De uitgever kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de uitgever.
 4. Over de inhoud van de winactie, de prijs, de loting of prijsuitreiking kan in principe niet worden gediscussieerd. Negatieve reacties worden verwijderd van de blog en social media.
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen worden met Ouders van Nature via: chantal@oudersvannature.nl.

Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

Veel succes met de winacties!

Winkelwagen
Don`t copy text!
Scroll naar boven